< Demo integrace služby SizeID Avisor

Přehled produktů

USizeID Advisor umožňuje zobrazovat tlačítko “Doporučit velikost” jak na přehledu produktů tak v jejich detailu.

< Zpět na přehled produktů

B?�eck� obuv Adidas

Ultra Boost

Bu? m?�ete b?hat, nebo m?�ete b?hat s boost�. Tato p�nsk� obuv zm?n� tv?j n�zor na to, jak� to je m�t pocit rychlosti, odpru�en� a pohodl�. Boty maj� v mezipode�vi p?nu boost�, kter� vynik� neuv??iteln? aktivn�m kontaktem s povrchem a zachov�v� si sv?j tvar i v tom nejchladn?j��m po?as�. P?i ka�d�m kroku navracej� vynalo�enou energii a jsou vybaveny beze�v�m svr�kem z pru�n�ho materi�lu Primeknit, technologi� TORSION� SYSTEM, kter� zpev?uje st?edn� ?�st boty a z�rove? umo�?uje p?irozen� pohyb, a ohebnou vzorovanou pode�v�, kter� se dokonale p?izp?sob� pohybu nohy.

skladem
4499 Kč